Termeni și condiții

Termenii și condițiile magazinului online Herbatica, s.r.o.

CUPRINS

 1. Prevederi generale
 2. Definiția termenilor și semnificația lor
 3. Comanda și contractul de cumpărare
 4. Prețul mărfurilor și livrarea mărfurilor
 5. Responsabilitatea vânzătorului pentru defectele mărfii
 6. Retragerea din contract
 7. Soluționarea litigiilor
 8. Datele cu caracter personal ale clientului/cumpărătorului
 9. Dispoziții finale
 10. Anexe (Formular de retragere)

Articolul I

Prevederi generale

 1.  Magazinul online situat pe site-ul  herbatica.ro este operat de compania Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 921 01 Piešťany, NI 50 176 374, CUI: 2120 198 454, Nr. TVA: 419821204 înregistrată în Registrul Comerțului al Judecătoriei Districtuale din Trnava, departament Sro, dosar nr.37096/T Republica Slovacă (denumit în continuare „vânzătorul”).
 1. Autoritatea de supraveghere a funcționării magazinului online este Inspecția Comerțului Slovacă, Inspectoratul SOI pentru Regiunea Trnava, cu sediul Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Departamentul de Supraveghere.    
 1. Vânzătorul emite acești termeni și condiții (denumite în continuare „TC”), care reglementează drepturile și obligațiile reciproce dintre cumpărător și vânzător, care decurg în baza contractului de cumpărare încheiat la distanță (denumit în continuare „contract”), exclusiv prin unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului, utilizând domeniul herbatica.ro.
 1. Cumpărătorul este o persoană fizică/consumator, care utilizează magazinul online pentru achiziționarea de bunuri în baza unui contract încheiat la distanță, în afara sediului de exploatare al vânzătorului, în temeiul Legii nr. 40/1964 Coll. Cod civil (denumit în continuare „Codul civil”), în conformitate cu Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor cu privire la vânzarea de bunuri sau prestării de servicii în baza unui contract încheiat în afara sediului de exploatare al vânzătorului, conform cu modificarea și completarea anumitor legi, în versiunea sa actuală la termen efectiv (denumită în continuare „L. Nr. 102/2014") și Legea nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor conform cu modificarea și completarea unor legi, în versiunea actuală în vigoare.
 1. Cumpărătorul/consumatorul este, de asemenea, o entitate juridică, care, atunci când cumpără la distanță, utilizează numărul de identificare și/sau numărul de TVA, denumirea companiei, denumirea organizației sau numele propriu. Raporturile juridice dintre vânzător și cumpărător, persoană juridică, care nu sunt reglementate expres de prevederile OP, precum și de un contract individual, sunt reglementate de Legea nr. 513/1991 Coll. Codul Comercial în versiunea sa actuală (denumită în continuare „Cod Comercial”).
 1. Acești TC furnizează cumpărătorului informații precontractuale, în conformitate cu prevederile § 3, paragraful 1 din L. nr. 102/2014 Coll.cu privire la vânzarea și achiziția prin intermediul magazinului online herbatica.ro. Cumpărătorul are posibilitatea, în catalogul magazinului online, de a citi informații despre mărfuri, descrierea detaliată a mărfurilor, parametri suplimentari, caracteristicile sale principale, prețul total al mărfurilor, care este declarat în RON, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), excluzând costurile vânzătorului asociate cu transportul și manipularea la punctul de onorare, având posibilitatea de a alege între mai multe modalități de plată a mărfurilor, modalități de transport a mărfurilor achiziționate, prețul transportului pe teritoriul României, informații despre condițiile în care transportul este gratuit, informații despre termenul de livrare a bunurilor achiziționate, precum și informații despre posibilitatea ridicării personale la un punct de vânzare din apropierea cumpărătorului. Cumpărătorul are posibilitatea de a citi informații concrete despre tendințele actuale din magazinul online.
 1. Cumpărătorul are posibilitatea de a contacta vânzătorul la:
 • serviciul clienți tel.: + 40 (31) 2295431
 • adresa de e-mail: salut@herbatica.ro
 • prin poștă, la adresa: Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Republica Slovacă, sau
 • site web: herbatica.ro
 1. Litigiile juridice dintre vânzător și cumpărător consumator, vânzător și cumpărător persoană juridică, care nu sunt reglementate în mod expres de TC, deja menționate la punctul 3 al prezentului articol din TC, sunt reglementate de legislația în vigoare, prevederile Codului civil și ale Codului comercial, adică prin cadrul legal oferit de legislația Republicii Slovace, care include și legea. Nr. 102/2014, precizată la pct. 4 din prezentul articol TC. Supravegherea respectării acesteia este efectuată de către organul administrației de stat în secțiunea de asistență medicală publică privind oferta și vânzarea de alimente, Oficiul de Sănătate Publică al Republicii Slovace cu privire la oferta și vânzarea de produse cosmetice, SOI cu privire la oferta și vânzarea de produse și furnizarea de servicii. Prezentare generală a legislației, care reglementează relațiile în comerțul electronic în Republica Slovacă:
 • Legea nr. 40/1964 Coll. Cod Civil
 • Legea nr. 513/1991 Coll. Codul comercial,
 • Legea nr. 455/1991 Coll. privind afacerile comerciale (legea întreprinzătorilor),
 • Legea nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic și privind modificările la Legea nr. 128/2002 SB. privind controlul de stat al pieței interne în materie de protecție a consumatorilor și cu privire la modificarea și completarea anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2002 Coll.,
 • Legea nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor de consum și cu privire la modificarea și completarea unor legi,
 • Legea 152/1995 Coll. Actul Consiliului Național al Republicii Slovace privind produsele alimentare în versiunea sa actuală în vigoare,
 • Legea nr. 18/2018 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal și cu privire la modificarea și completarea unor legi,
 1. Organismul de control al statului pentru piața internă și protecția consumatorilor este Inspecția Comerțului Slovacă (SOI), care, împreună cu alte organisme ale administrației de stat, a fost un organism de soluționare alternativă a litigiilor în sensul Legii nr. 391/2015 Coll. din 1 februarie 2016. SOI este împărțit în Inspectoratul Central al SOI cu sediul în Bratislava și inspectorate. Mai multe informații detaliate pot fi găsite pe site-ul web: https://www.soi.sk/.
 1. Organul de raportare de stat și control oficial al produselor alimentare conform Legii nr. 152/1995 Coll. este Biroul Regional de Sănătate Publică al Republicii Slovace cu sediul în Trnava pentru districtele teritoriale Trnava, Hlohovec și Piešťany.  

 

Articolul II

Definiția termenilor și semnificația lor

 1. Definiția termenilor și semnificația lor www.herbatica.ro  identificat la pct. 1 al articolului I din prezenții TC.
 1. Alimentul, în sensul § 2 lit a) din Legea nr. 152/1995, definit cu precizie la punctul 8 al articolului I din prezenții TC, este o substanță sau un produs care este prelucrat, parțial prelucrat sau neprelucrat, și este destinat consumului uman sau despre care se poate aștepta în mod rezonabil să fie consumat de către oameni, inclusiv băuturi, gumă de mestecat, toate substanțele, inclusiv apa de băut, care sunt adăugate în mod intenționat alimentelor în timpul producției, preparării sau tratării lor, aditivii, destinați vânzării consumatorilor.
 1. Suplimentul alimentar, conform § 2 lit e) din legea citată la pct. 2 din prezentul articol TC, este un aliment pentru completarea dietei naturale, care este o sursă concentrată de nutrienți, precum vitamine și minerale, sau alte substanțe cu efect nutritiv sau fiziologic, individual sau în combinație; sunt introduse pe piață sub formă dozată, cum ar fi capsule, pastile, tablete, pilule și alte forme similare, pliculețe cu pulbere, fiole cu lichid, flacoane cu picurătoare și alte forme similare de lichide și pulberi, concepute pentru a fi luate în cantități unitare mici, măsurate.
 1. Vânzarea la distanță, conform § 2 lit f) din legea citată la pct. 2 din prezentul articol TC, este vânzarea alimentelor, inclusiv a suplimentelor alimentare, prin mijloace de comunicare la distanță.
 1. Cumpărătorul/consumatorul este o persoană fizică, în sensul § 2 lit a) Coll. Nr. 102/2014 și în sensul § 52 paragraful 4 din Codul de procedură civilă, care nu acționează în cadrul activității sale de afaceri sau a altei activități comerciale. El cumpără bunuri de la distanță pentru nevoile proprii sau pentru nevoile membrilor familiei sale. Are dreptul, în sensul § 2 lit a) Col. Nr. 102/2014, pentru aplicarea unei reclamații (denumit în continuare „cumpărătorul”).
 1. Cumpărătorul/consumatorul este și persoana juridică, care cumpără bunuri pentru uz propriu sau pentru nevoile membrilor familiei sale, acționând față de vânzător în același mod ca și persoana fizică, menționată la pct. 5 din prezentul articol TC.
 1. Cumpărătorul este persoana juridică, cumpără bunuri în scopul desfășurării unor activități comerciale sau întreprinzătoare conform reglementărilor speciale. Un astfel de cumpărător nu este protejat de legislația privind protecția consumatorilor, deoarece este întreprinzător sau comerciant, în sensul § 2 alin. 2 ObZ. Este o persoană înregistrată în registrul comerțului, sau o persoană care își desfășoară activitatea în baza unei licențe de comerț sau o persoană care desfășoară producție agricolă și este înregistrată în conformitate cu un regulament special.
 1. Comanda este un formular, pe care cumpărătorul îl completează prin intermediul coșului de cumpărături, din proprie inițiativă, cu mărfuri din catalogul magazinului online, iar după completarea acestuia, continuă cu alți pași, prin care magazinul online îl navighează, până la etapa, când comanda este trimisă vânzătorului.
 1. Contractul, în sensul § 2 alin. 2 lit b) din Legea nr. 102/2014, este un contract al cărui obiect este vânzarea de bunuri și prestarea de servicii.
 1. Sediul, în sensul Legii nr. 102/2014, este un loc de afaceri (conform Legii nr. 455/1991 Coll.), cu privire la antreprenoriat, sau alte spații în care vânzătorul își desfășoară, de obicei, activitatea comercială sau profesia.
 1. Furnizorul este producătorul, distribuitorul sau importatorul, de la care vânzătorul achiziționează mărfurile.
 1. Bunurile vânzătorului sunt prezentate prin intermediul catalogului magazinului online, care are caracter informativ. Sunt produse realizate pe baza cunoștințelor medicinei ruse, a produselor cosmetice naturale, care ajută la susținerea sănătății corpului uman și a aspectului corpului uman, precum și alimente sănătoase, suplimente alimentare și vitamine. Mărfurile dispun de diverse certificate de la diverse companii de certificare.

 

Articolul III

Comanda și contractul de cumpărare

 1. Cumpărătorul are posibilitatea de a verifica comanda sub formă de formular în magazinul online, de a anula marfa pe care a adaugat-o la comandă prin intermediul coșului de cumpărături, dacă decide că nu o dorește, prin simpla apăsare a simbolului X , o poate înlocui apoi cu un alt produs pe care îl alege din catalog și, prin coșul de cumpărături, îl introduce în formularul de comandă. Comanda are astfel un conținut diferit, un cod diferit pentru fiecare articol, un preț total diferit, cumpărătorul văzând toate acestea. La plasarea unei comenzi, cumpărătorul selectează marfa, numărul de bucăți, modalitatea de plată și modalitatea de livrare a bunurilor achiziționate. Decide apoi trimiterea comenzii revizuite prin intermediul magazinului online, către vânzător.
 1. Cumpărătorul are opțiunea de a plasa o comandă fără înregistrare sau cu înregistrare.
 1. Efectuarea automată a Notificării primirii comenzii în sistemul vânzătorului și trimiterea automată a rezumatului comenzii la adresa de e-mail a cumpărătorului, imediat după executarea acesteia, nu este considerată o acceptare a propunerii de către vânzător și nici nu este considerată o acceptare obligatorie a comenzii, aceasta are doar un caracter informativ.
 1. Comanda pe care o primește cumpărătorul este o propunere de încheiere a unui contract de cumpărare. Vânzătorul consideră că datele comenzii primite, sunt corecte. Vânzătorul o acceptă ca o comandă fermă, iar prin acceptarea acesteia se încheie contractul de cumpărare.
 1. Faptul că vânzătorul acceptă comanda fermă a cumpărătorului, înseamnă că acesta a verificat disponibilitatea mărfurilor comandate enumerate în comandă, valabilitatea prețului, data livrării mărfurilor și ulterior a marcat-o ca o „confirmare a comenzii”. Confirmarea comenzii va fi trimisă prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 1. Confirmarea comenzii nu este obligatorie din partea vânzătorului, în cazul în care producătorul încetează să furnizeze bunurile comandate sau lansează noi versiuni ale mărfurilor pe piață.
 1. Un contract încheiat la distanță, conform § 2 alin. 1 din Legea nr. 102/2014, este un contract între vânzător și consumator, negociat și încheiat exclusiv prin intermediul unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și consumatorului, în special prin utilizarea unui site web, poștă electronică, telefon, fax, agendă de adrese sau catalog de oferte, specificate la punctul 12 al articolului III din prezenții TC.
 1. Contractul se consideră încheiat numai după primirea confirmarii de la vânzător a acceptarii explicite a comenzii, pe care acesta o transmite cumpărătorului, de preferință în termen de 2 zile, de la ziua în care a primit comanda de la cumpărător.
 1. Confirmarea și expedierea comenzii nu sunt posibile fără confirmarea luării la cunoștință a acestor TC și nu este posibilă fără informațiile clare „Comandă cu obligație de plată”. În cadrul comenzii, făcând clic pe <Trimite comanda cu obligație de plată>, cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești TC.
 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu livra mărfurile comandate, în cazul epuizării stocului sau pierderii capacității vânzătorului de a reaproviziona. Vânzătorul informează cumpărătorul despre acest fapt fără întârzieri nejustificate, adică în cel mult 5 zile calendaristice.
 1. Factura pentru marfa achiziționată este transmisă de către vânzător la adresa de e-mail specificată în comandă. Fiecare client care s-a înregistrat și s-a autentificat pe site pentru a achiziționa produsele oferite pe herbatica.ro, va găsi în secțiunea „Actele mele fiscale”și o factură pentru produsul sau bunurile achiziționate, făcând clic pe cod (un număr cu 10 caractere) în prima coloană a tabelului, factura poate fi descărcată și verificată.

Articolul IV

Prețul mărfurilor și livrarea mărfurilor

 1. Prețul mărfurilor din catalogul online este întotdeauna actual și valabil. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul fără notificarea explicită a cumpărătorului. O modificare a prețului mărfurilor din catalogul online nu afectează prețul total al comenzii deja acceptate de cumpărător. Această prevedere nu este obligatorie pentru vânzător, dacă mărfurile încetează să fie livrate, sau furnizorul modifică semnificativ prețul mărfurilor.
 1. Vânzătorul este obligat să onoreze comanda cumpărătorului și să livreze marfa cumpărătorului în termen de 2 zile lucrătoare, de la data acceptării comenzii. Vânzătorul informează cumpărătorul despre expedierea mărfurilor printr-un mesaj de e-mail. Atunci când alegeți livrarea mărfurilor prin poștă, bunurile sunt, de obicei, livrate cumpărătorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data expedierii (în perioada reglementărilor epidemiologice, adică în condiții inevitabile de forță majoră, data livrării poate fi întârziată în mod legitim).
 1. Prețul de cumpărare plătit de cumpărător vânzătorului include costul ambalării și livrării mărfii. Cumpărătorul poate plăti prețul de achiziție în următoarele moduri:
 • prin cardul de credit
 • prin transfer bancar în contul vânzătorului cu ajutorul gateway de plată GoPay
 • ramburs.
 1. Cumpărătorul alege modalitatea de livrare a mărfii dintre opțiunile disponibile în magazinul online, înainte de a trimite comanda vânzătorului. Alegerea modului de livrare se face în timpul comenzii mărfii.
 1. Împreună cu marfa, cumpărătorul primește un document fiscal, care este factura.
 1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor este dobândit de către cumpărător în ziua plății prețului total pentru bunuri, inclusiv taxa de livrare sau taxa poștală pentru ramburs. Riscul de deteriorare a mărfii trece la cumpărător în momentul în care cumpărătorul sau o persoană împuternicită de acesta preia bunurile de la transportatorul pe care cumpărătorul însuși l-a ales din opțiunile de pe site-ul herbatica.ro.

Articolul V

Responsabilitatea vânzătorului pentru defectele mărfii

 1. Vânzătorul este responsabil legal față de consumator pentru calitatea bunurilor vândute.
 1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele pe care le au bunurile vândute, de la preluarea de către cumpărător și pentru defectele care apar, după preluarea mărfii, în perioada de garanție. Perioada standard de garanție pentru bunurile achiziționate din magazinul online este de 24 de luni. Perioada de garanție începe din ziua în care cumpărătorul preia bunurile. Nu este decisiv, dacă este vorba despre defecte evidente sau ascunse, care devin evidente doar atunci cand articolul este folosit. Cu toate acestea, există două excepții când vânzătorul nu este responsabil pentru defecte, și anume:
 1. a) în cazul bunurilor uzate, care decurg din folosirea sau uzura acestora,
 2. b) pentru mărfurile vândute la un preț mai mic, pentru care s-a negociat un preț mai mic.
 1. În conformitate cu § 420 ObZ, vânzătorul trebuie să respecte obligațiile în temeiul § 422 alin. 1 și 2 ObZ, dacă vânzătorul încalcă obligațiile prevăzute la § 420, bunurile au defecte. Defecte sunt, de asemenea, considerate a fi:
 1. a) livrarea altor mărfuri, pe care comanda obligatorie nu le conține, și în baza cărora a fost încheiat contractul și, de asemenea
 2. b) defecte ale documentelor necesare folosirii bunurilor.
 1. Dacă din documentul de transport, din documentul de predare a mărfii sau din declarația vânzătorului rezultă că acesta livrează mărfurile în cantitate mai mică sau doar o parte a mărfurilor comandate, prevederile privind viciile mărfurilor nu nu se aplică mărfurilor lipsă.
 1. Vânzătorul este responsabil pentru un defect în sensul § 425, alineatele 1 și 2 din Codul civil, pe care bunurile îl au în momentul în care riscul de deteriorare a bunurilor trece la cumpărător, chiar dacă defectul devine evident abia după acest moment. Obligațiile vânzătorului, care rezultă din garanția pentru calitatea mărfii, nu sunt afectate.
 1. Vânzătorul are obligația, la vânzarea într-un magazin online, să ofere o garanție în scris (certificat de garanție) la cererea cumpărătorului, în conformitate cu § 620, paragraful 4 din Codul civil. Dacă natura problemei o permite, este suficient să se elibereze o dovadă de cumpărare, în locul unui certificat de garanție.
 1. Toate informațiile specifice despre defecte ale mărfurilor și răspunderea vânzătorului pentru bunurile vândute, sunt enumerate în documentul Reglementări privind reclamațiile, aflat pe site-ul magazinului online herbatica.ro.

  

Articolul VI

Retragerea din contract

Retragerea din contract de către vânzător

 1. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract din cauza epuizării stocului, a indisponibilității bunurilor, dacă producătorul a întrerupt producția sau a făcut modificări marcante, care au făcut imposibilă îndeplinirea obligațiilor vânzătorului care decurg din contractul de cumpărare sau din motive de forță majoră, aflate în afara controlului vânzătorului (dezastru natural, război, epidemie neașteptată de amploare, etc.), din cauza acestor împrejurări îndeplinirea contractului de cumpărare este imposibilă și, în același timp, îl exclud pe acesta de răspundere, dacă vânzătorul face referire la aceste motive/împrejurări, are dreptul în termen de 14 zile de la apariția acestor motive, să se retragă din contractul de cumpărare, sau dacă, chiar și după ce a depus toate eforturile care i se pot cere în mod echitabil, nu este în măsură să livreze cumpărătorului marfa în cantitatea specificată prin prezenții TC sau la prețul afișat în magazinul online.
 1. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul despre acest fapt și să îi returneze prețul deja plătit pentru bunurile convenite în contractul de cumpărare, în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contract, prin virament, în contul bancar desemnat de către cumpărător. Retragerea din contract nu necesită acordul cumpărătorului.

 

Retragerea din contract de către cumpărător/consumator

 1. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract, al cărui obiect este vânzarea de bunuri, fără a indica un motiv și în condițiile prevăzute la § 7, paragraful 1, Col. Nr. 102/2014, în termen de 14 zile,
 1. a) de la data preluării bunurilor, bunurile au fost preluate de consumator în momentul în care consumatorul, sau un terț desemnat de acesta, cu excepția transportatorului, preia toate elementele bunurilor comandate, sau
 2. b) dacă bunurile au fost comandate de consumator într-o singură comandă și livrate separat, în momentul preluării ultimului produs livrat, sau
 3. c) bunurile sunt livrate în mod repetat în perioada specificată, în momentul preluării primului produs livrat sau,
 4. d) înainte de începerea perioadei de retragere din contract, al cărui obiect este livrarea bunurilor, conform § 7 alin. 5 din Legea nr. 102/2014.
 1. Dreptul cumpărătorului de a se retrage din contract este determinat de paragrafele 1 și 2 din § 48 din Codul civil. Contractul încheiat de consumator cu vânzătorul, care este și furnizor, adică o persoană care, la încheierea și îndeplinirea contractului, acționează ca parte a afacerii sale sau a altei activități comerciale, este reglementată de alin. 1. § 52 Cod civil, prin contract de consum. Prevederile Codului civil privind contractele cu consumatorii, precum și toate celelalte prevederi care reglementează raporturile juridice în care consumatorul este participant, se aplică întotdeauna dacă este în beneficiul părții contractante, care este consumatorul. Alte prevederi sau acorduri contractuale, al căror conținut sau scop este de a eluda această prevedere, sunt invalide.
 1. Retragerea din contract nu necesită acordul vânzătorului. Retragerea din contract este o manifestare a voinței consumatorului, trebuie trimisă vânzătorului, nu trebuie să fie preluată de vânzător. Pentru livrarea efectivă unei persoane absente, nu este necesar ca destinatarul să se informeze efectiv, este suficient ca acesta să aibă posibilitatea obiectivă de a face acest lucru. Codul civil, precum și Codul comercial, nu precizează în nicio prevedere obligația ca în conținutul retragerii din contract să se includă și indicarea motivului pentru care partea contractantă se retrage din contract.
 1. Consumatorul se poate retrage din contractul încheiat la distanță, în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol TC, prin retragerea din contract, și anume
 1. a) sub forma unei evidențe clar formulate de retragere din contract prin intermediul unui mesaj de e-mail, cu menținerea termenului de retragere din contract prin transmiterea notificării de retragere de către vânzător, cel târziu în ultima zi a termenului limită, în sensul paragrafului 2. din prezentul articol TC, sau
 2. b) prin utilizarea și completarea formularului de retragere din contract, întocmit de vânzător, care este Anexa nr. 3 din Legea nr. 102/2014 și este o anexă la acești TC, consumatorul îl poate descărca în format PDF sau Word, formularul completat nu este semnat, în situația în care este trimis ca atașament la un mesaj de e-mail adresat la salut@herbatica.ro cu păstrarea termenelor limită, așa cum este menționat la litera a. punctul 1. din prezentul articol TC, sau prin utilizarea unui formular completat în Format PDF sau în format WORD și semnat de mână, care va fi trimis prin poștă la adresa sediului vânzătorului, Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, cu respectarea termenului prevăzut la punctul 1 din prezentul articol TC.
 1. La retragerea din contract în termenul de 14 zile, consumatorul este obligat, conform alin. 1 § 10 din Legea nr. 102/2014, de a trimite bunurile înapoi vânzătorului sau de a le preda vânzătorului sau unei persoane autorizate de vânzător să preia bunurile, în termen de cel mult 14 zile de la data retragerii din contract. În cazul în care consumatorul nu returnează deloc bunurile, vânzătorul poate decide să introducă o acțiune de recuperare a bunurilor în instanță.
 1. Vânzătorul este obligat, în conformitate cu § 9 alin. 1 din Legea nr. 102/2014, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 14 zile de la data primirii notificării de retragere din contract, să returneze consumatorului toate plățile primite de la acesta în baza contractului sau în legătură cu acesta, inclusiv costurile de transport, livrare și cheltuielile poștale, precum și alte costuri și taxe, dacă consumatorul, în conformitate cu § 9 alin. 5 din Legea nr. 102/2014, dovedește că bunurile au fost returnate vânzătorului. Prin urmare, în cazul exercitării dreptului de retragere din contract, consumatorul poate trimite bunurile concomitent cu notificarea de retragere din contract, sau ulterior, conform § 10 alin. 1 din Legea nr. 102/2014, nu mai târziu de 14 zile de la data retragerii din contract.
 1. Vânzătorul este obligat să returneze consumatorului plata conform paragrafului 6 al prezentului articol din TC, respectiv
 1. a) în același mod, în care a achitat consumatorul comanda,
 2. b) consumatorul are, de asemenea, dreptul, de a conveni cu vânzătorul asupra unei alte metode de plată, dacă consumatorului nu se percep taxe suplimentare.
 1. Vânzătorul nu este obligat să ramburseze consumatorului costurile suplimentare, dacă consumatorul a ales în mod explicit o altă metodă de livrare, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de vânzător. Costurile suplimentare înseamnă diferența dintre costul de livrare ales de consumator și costul celei mai ieftine metode de livrare oferită de vânzător.
 1. În cazul în care, în baza contractului încheiat în afara sediului comercial al vânzătorului, bunurile au fost livrate consumatorului la domiciliu în momentul încheierii contractului și, datorită naturii acestuia, nu este posibilă trimiterea bunurilor înapoi vânzătorului prin poștă, vânzătorul este obligat să asigure ridicarea mărfurilor pe cheltuiala sa, în conformitate cu paragraful 6 al prezentului articol TC.
 1. Retragerea din contract, al cărui obiect este vânzarea de bunuri, vânzătorul nu este obligat să restituie consumatorului plata conform paragrafului 6 al prezentului articol TC, și anume
 1. a) înainte ca mărfurile să-i fie restituite, sau
 2. b) dacă consumatorul dovedește că bunurile au fost returnate vânzătorului, cu excepția cazului în care
 3. c) vânzătorul propune ridicarea mărfii personal sau prin intermediul unei persoane desemnate de acesta.
 1. În cazul retragerii din contract, consumatorul suportă:
 1. a) numai costurile de returnare a bunurilor către vânzător sau către o persoană autorizată de vânzător să accepte bunurile, acest lucru nu se aplică,
 2. b) în cazul în care vânzătorul a fost de acord să le suporte el însuși, sau
 3. c) în cazul returnării bunurilor, care prin natura lor, nu pot fi returnate prin poștă, iar consumatorul suportă și costurile de returnare a bunurilor către vânzător.
 1. În cazul în care vânzătorul constată că bunurile returnate acestuia de către consumator după retragerea din contract sunt deteriorate din vina consumatorului, acesta poate pretinde în instanță răspunderea pentru prejudiciul rezultat. Acest fapt nu afectează însă obligația vânzătorului de a returna consumatorului toate plățile efectuate în temeiul alin. 1 § 9 din Legea nr. 102/2014. Este exclusă compensarea unilaterală a despăgubirii daunelor de către vânzător împotriva cererii consumatorului de returnare a tuturor plăților conform § 9 alin. 1 din Legea nr. 102/2014.
 1. În conformitate cu § 7 paragraful 5 din Legea nr. 102/2014, consumatorul se poate retrage din contract, al cărui obiect este livrarea bunurilor, chiar înainte de începerea perioadei de retragere din contract. Termenul de retragere din contract se consideră respectat dacă notificarea de retragere din contract a fost transmisă de către vânzător cel mai târziu în ultima zi a perioadei de 14 zile, din ziua în care consumatorul a preluat marfa.

Retragerea din contract de către cumpărător, persoană juridică

 1. În cazul în care cumpărătorul este o persoană juridică, așa cum este definită la punctul 6. Articolul II din prezenții TC, cumpărătorului i se poate oferi o retragere alternativă din contract, în funcție de starea bunurilor returnate, de expirarea garanției și de prețul curent al mărfurilor returnate. Starea mărfii este evaluată de către vânzător. În cazul neînțelegerii asupra unor condiții acceptabile ambelor părți, bunurile vor fi returnate pe cheltuiala vânzătorului. Vânzătorul are dreptul de a factura cumpărătorului orice costuri suplimentare suportate.
 1. Retragerea din contract are ca efect anularea contractului. Se creează o situație, ca și când contractul nici nu ar fi fost încheiat. Părțile contractante sunt obligate să restituie ceea ce au primit. Cumpărătorul este obligat să returneze bunurile, iar vânzătorul este obligat să returneze cumpărătorului prețul de cumpărare deja plătit pentru bunuri, inclusiv taxele poștale.
 1. Cumpărătorul/consumatorul, în sensul § 7 alin. 6 lit d) și e) din Legea nr. 102/2014, nu se poate retrage din contractul, al cărui obiect este
 1. a) vânzarea de mărfuri supuse unei reduceri rapide a calității sau perisabilității (alimente și suplimente alimentare), sau
 2. b) vânzarea de bunuri închise într-un ambalaj de protecție, care nu este adecvat pentru returnare din motive de protecție a sănătății sau de igienă, și al căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare.
 1. Aceleași Condiții ale imposibilității de retragere din contract se aplică și cumpărătorului/întreprinzător.

 

Articolul VII

Soluționarea litigiilor

 1. În cazul unui litigiu între vânzător și cumpărătorul consumator, consumatorul are dreptul de a se adresa vânzătorului cu o cerere de despăgubire, dacă consumatorul nu este mulțumit de modul în care a fost soluționată reclamația sau este convins că vânzătorul și-a încălcat drepturile. O cerere de despăgubire poate fi trimisă prin e-mail, la adresa salut@herbatica.ro , sau prin poștă la adresa sediului vânzătorului, Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Republica Slovacă. În cazul în care vânzătorul răspunde negativ solicitării, sau nu răspunde prompt în termen de 30 de zile de la data trimiterii cererii vizate, consumatorul are dreptul de a înainta o propunere de inițiere a soluționării alternative a litigiilor organului de soluționare alternativă a litigiilor. Agenția este Inspecția Comerțului Slovacă, cu sediul la Bajkalská 21 / A, 827 99 Bratislava 27, Republica Slovacă.
 1. Condițiile de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) sunt reglementate de Legea nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor și cu privire la modificarea unor legi în versiunea sa actuală în vigoare. Soluționarea litigiilor de către unele dintre entitățile de soluționare alternativă a litigiilor poate fi solicitată doar de către consumator. Consumatorul este specificat mai detaliat la punctele 5 și 6 din articolul II din acești TC. Este o persoană fizică care, la încheierea și îndeplinirea contractului, nu acționează în cadrul activității sale de afaceri, loc de muncă sau profesie.
 1. Soluționarea alternativă a litigiilor se aplică numai litigiilor care decurg din contractele cu consumatorii încheiate la distanță. Un astfel de contract este orice contract încheiat la distanță, care este încheiat cu vânzătorul de către cumpărător/consumator. Toate informațiile detaliate despre cum să procedați cu așa-numitul SAL pot fi găsite pe site-ul web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Consumatorul poate rezolva eventualele litigii și pe platforma online a Comisiei Europene, care ajută consumatorii și comercianții să rezolve litigiile în timpul achizițiilor online. Platforma de soluționare a litigiilor online (SLO) reprezintă un punct unic în care consumatorii și comercianții din UE pot soluționa litigiile legate de achizițiile online interne și transfrontaliere, datorită faptului că este conectată la soluționarea alternativă națională a litigiilor (ADR), organisme desemnate de statele membre pe baza criteriilor de calitate și notificate Comisiei. Platforma poate fi găsită atât de către cumpărători, cât și de către vânzători la https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297

Articolul VIII

Datele cu caracter personal ale clientului/cumpărătorului

 1. Datele cu caracter personal ale clientului/cumpărătorului sunt prelucrate de către vânzător, în calitate de operator de date cu caracter personal.
 1. Furnizarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului este voluntară, dar necesară în scopul creării unui cont, realizării unei comenzi, încheierii unui contract de cumpărare, precum și transmiterii de informații către cumpărător de la vânzător la adresa de e-mail a cumpărătorului.
 1. Informații mai detaliate privind temeiul legal și protecția datelor cu caracter personal sunt disponibile sub link-ul Declarație privind protecția datelor cu caracter personal, disponibil pe site-ul magazinului online herbatica.ro.

Articolul IX

Dispoziții finale

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Obligația de notificare scrisă a modificărilor din Termeni și Condiții este îndeplinită prin plasarea acestora pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului.
 1. În cazul în care contractul de cumpărare este încheiat în scris, orice modificare a acestuia trebuie să fie în scris.
 1. Părțile contractante au convenit că vor comunica între ele în principal sub formă de mesaje de e-mail, sau prin intermediul scrisorilor, prin poștă.
 1. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești termeni și condiții și că este de acord cu aceștia.

Articolul X

Anexe/formular Retragere din contract

 1. Dacă, în calitate de cumpărător, doriți să vă folosiți dreptul de retragere din contract, puteți descărca un formular în format PDF sau în format WORD, fiecare formular este disponibil pentru un cumpărător persoană fizică și un formular pentru un cumpărător persoană juridică.
 1. 2. Trimiteți formularul completat la adresa de e-mail salut@herbatica.ro, în acest caz nu semnați formularul.
 1. 3. Puteți trimite formularul completat prin poștă în formă scrisă, direct la adresa sediului Herbatica, s. r. o., Komenského 4721/20, 922 01 Piešťany, Republica Slovacă (vă rugăm să scrieți pe plic exact așa cum este indicat la acest punct ), în acest caz semnați formularul.

 

  Retragere din contract de către cumpărător/ persoană fizică în format PDF

  Retragere din contract de către cumpărător/ persoană fizică în format DOC

  Formular de reclamație / persoană fizică 

Acești termeni și condiții au fost actualizați și intră în vigoare la data de 1.10. 2022